VEIKLOS STANDARTAI

Mūsų veikla yra grįsta kokybės ir aplinkosaugos vadybos, darbų saugos bei socialinės atsakomybės standartais

PSD (Process Standard Digital)

„Fogra PSD” standartas užtikrina gamybos kontrolę per aiškiai apibrėžtus parametrus ir objektyvų testavimą. Vidinės kontrolės sistemos struktūra apima visas priemones, kurios gerina produktus, procesus ir paslaugas. Įdiegtas Standartas garantuoja, kad tenkinami kliento spalvų derinimo reikalavimai. Taip sukuriamas konkurencinis pranašumas.

FLEXPRO yra vienintelė įmonė Baltijos šalių regione turinti šį standartą.

ISO 45001

Darbuotojų sveikatos ir saugos vadybos sistema skirta įmonėms, kurios rimtai siekia gerinti darbuotojų saugą, mažinti rizikas darbo vietoje ir kurti geresnes, saugesnes darbo sąlygas savo darbuotojams.

  • Sumažintas incidentų darbo vietoje pavojus;
  • Padidėjęs produktyvumas dėl sumažėjusios darbuotojų kaitos;
  • Visi darbuotojai įtraukiami į darbo saugos ir sveikatos kultūros įmonėje kūrimą;
  • Puiki įmonės reputacija.

FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council®) yra ne pelno siekianti organizacija. Ji sukūrė labiausiai pripažintą tvarios miškininkystės ir miško produktų atsekamumo schemą. FSC ženklas suteikia patikimą ryšį tarp atsakingos gamybos ir vartojimo, todėl mūsų partneriai gali priimti sprendimus dėl pirkimų, naudingų žmonėms ir aplinkai, taip pat ženklo turėjimas teikia nuolatinę vertę verslui. Vartotojai yra užtikrinti, kad jų vartojamuose produktuose esančios medienos kilmė yra teisėta ir kad ji nėra iš per daug eksploatuojamų miškų ar nelegalių kirtimų.